• 0911 900 103Rýchly dopyt
 • Ako spracúvame vaše osobné údaje po objednaní našich služieb?

  INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ OBJEDNALI NAŠE SLUŽBY
  v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

  Naše identifikačné a kontaktné údaje  

  Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti BALZAK servis s.r.o., Piaristická 2 , 949 01  Nitra, IČO: 47 392 797, DIČ: 2023862819 a BALZAK s.r.o., Piaristická 2 , 949 01  Nitra, IČO: 35 974 362, DIČ: 2022116844, IČ DPH: SK2022116844.

  Kontaktovať nás môžete na zakova@balzak.sk, alebo 0911 900 103.

  Za akým účelom budeme spracovávať vaše osobné údaje?

  Za účelom dodávky služby, ktorú si objednáte elektronicky, alebo telefonicky, prípadne osobne, prípadne za účelom pomoci v rámci projektu Pomáhame onkologickým pacientom.

  Spracovávať budeme vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

  Ďalšie osobné údaje o vás sú závislé od toho, ktorú zo služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Ale spracúvame vždy len tie nevyhnutné osobné údaje.

  Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

  Nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

  Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

  Po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu tohto obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

  Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

  Ako dotknutá osoba máte právo:

  Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  Ako si môžete svoje právo uplatniť?

  Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
  osobne alebo písomne na adrese BALZAK s.r.o., Piaristická 2 , 949 01  Nitra, príp. zakova@balzak.sk.

 • NITRA

  balzak@balzak.sk
  0911 900 103

  LEVICE

  upratovanie@balzak.sk
  0911 900 103

  ZLATÉ MORAVCE

  upratovanie@balzak.sk
  0911 900 103

  BANSKÁ BYSTRICA

  upratovanie@balzak.sk
  0911 900 103

  ZVOLEN

  upratovanie@balzak.sk
  0911 900 103
 • Facebook Instagram